Vanaf 15 juni start vaardigheidsonderwijs


Met de versoepeling van de regels kan de Amstel Academie vanaf 15 juni weer een aantal vaardigheidslessen gaan geven in de Medische Faculteit. Daarbij worden vanzelfsprekend de richtlijnen van Rijksmaatregelen / RIVM en het concept protocol VSNU gevolgd.

Bij het inrichten van de skillslabs wordt rekening houden met de 1,5 meter afstand, de veiligheidseisen, de gangpaden en de opgestelde apparatuur (o.a. bedden, beademingsapparatuur etc). Ook krijgen de studenten en docenten/opleiders instructie op het gebied van gedrag en hygiëne waarbij de gezondheid van de student en opleider voorop staan.

Het tijdig gereed krijgen ruimtes en voorzieningen vraagt van alle partijen de nodige inzet. Daarbij is het ook nog een uitdaging om alle onderwijsmaterialen op tijd beschikbaar te hebben. In de aanloop en de piek van het aantal ziekenhuisopnames is veel materiaal overgedragen aan het ziekenhuis, waar een groot tekort was aan medische materialen.