'Ook Acute cluster gaat digitaal toetsen'

Carina Backer Opleider Cardic Care, Medium Care en Eerste Hart-long Hulp. Amstel Academie

In navolging van het cluster Moeder & Kind en de opleiding Radio Diagnostisch Laborant heeft ook het Acute cluster de overstap gemaakt naar digitaal toetsen met TestVision. De eerste toets die is overgezet in het nieuwe systeem is de ECG-toets. Opleider Cardic Care, Medium Care en Eerste Hart-long Hulp Carina Backer is een van de kartrekkers van het digitaliseringstraject binnen dit cluster. ‘Alles is herzien. We kunnen nu nog beter het niveau van studenten beoordelen.’

De ECG-toets werd altijd al digitaal afgenomen door een externe partij, maar het omzetten naar TestVision was zeker geen kwestie van een op een kopiëren. Carina: ‘Tijdens deze toets geven studenten een volledige beschrijving van ECG’s. Dit luistert heel nauw. Je moet de vakjes kunnen tellen om bijvoorbeeld geleidingstijden uit te rekenen en weten hoe breed een bepaald complex is. De ECG’s in de toets moeten dus van zeer hoge kwaliteit zijn. Alleen al het verzamelen van de hartfilmpjes, in samenwerking met vakdocenten en een cardioloog, kostte veel tijd. Maar de grootste uitdaging was het uitvergroten ervan, inclusief een meetlatje dat meebeweegt.’

Aanpassen en verbeteren

Afgelopen maart zijn ruim 90 studenten getoetst. Carina: ‘Ik was best een beetje zenuwachtig. Het voelt echt als m’n kindje. Wat vinden de studenten ervan? En mijn collega’s?

Het grote voordeel van het ‘in huis halen’ van de ECG-toets is de mogelijkheid om de toets te allen tijde aan te passen en te verbeteren. Dat kon voorheen niet. We kunnen nu in principe ieder jaar een nieuwe toets maken en een databank aanleggen met ECG’s.

‘Stapje voor stapje maken we grote sprongen’

Staan als een huis

Na beoordeling van deze toets, volgen meerdere varianten, zoals een B-variant en wellicht een plus-variant voor de CCU verpleegkundige vervolgopleiding. Bovendien kunnen we meerdere groepen bedienen. Zo worden ook de studenten op Bonaire en Aruba op deze manier getoetst op hun ECG-beoordelingsniveau. ‘Maar eerst moet deze toets kwalitatief staan als huis. We maken grote sprongen, maar dat doen we zorgvuldig, stapje voor stapje.’

De volgende toetsen die binnen het Acute cluster digitaal worden ontwikkeld zijn de Zuurstof- en Handbeademingstoets en de ALS-toets.

Project Digitale Toetsing

Vorig jaar is de Amstel Academie gestart met een pilot om uit te vinden hoe we het digitaal toetsen zo soepel mogelijk binnen onze organisatie kunnen invoeren. Uiteindelijk gaan we naar een compleet gedigitaliseerd toetssysteem voor alle vervolgopleidingen, initiële opleidingen voor verpleegkundigen en bij- en nascholing en aan Amstel Academie én VUmc Academie.

Testvision

NB. nog niet bekend met TestVision? Via onderstaande link kunt u een korte uitleg bekijken. https://www.testvision.nl/video/tutorial-korte-introductie-testvision/