Kwaliteitsopdracht Verpleegkundige vervolgopleidingen

Nieuwe handleiding criteria praktijk en vrijstellingsprocedure vanuit de Amstel Academie verhelderd


Sinds 2015 worden door CZO de theorie en de praktijk componenten van de opleiding apart erkend, daardoor ontstaat er een verschuiving van de rollen en verantwoordelijkheden. De kwaliteitsopdracht is een praktijkopdracht, waardoor de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de beoordeling van de opdracht bij de praktijkinstelling ligt. Ook voor het verlenen van een vrijstelling van de opdracht is de praktijk eindverantwoordelijk.

Handleiding beoordeling

Het objectief beoordelen van de kwaliteitsopdracht werd als lastig ervaren door de praktijkopleiders op locatie VUmc en voor zowel de studenten als de praktijkopleiders van de verpleegkundige vervolgopleiding was de cesuur van de opdracht niet helder. Met deze reden heeft het team praktijkopleiding VVO van VUmc een handleiding geschreven, per stap en/of vaardigheid zijn criteria omschreven.

‘Alhoewel we met elkaar trots zijn op het eindproduct, kunnen we niet met zekerheid zeggen of het daadwerkelijk meet wat we willen dat het meet. Daarom gaan we het ook delen met de andere ziekenhuizen en opleiders van de VVO opleiding om zo veel mogelijk feedback en input te verzamelen, om waar mogelijk de criteria te verbeteren.’ aldus initiatiefnemers Laura van Hemert (praktijkopleider SEH) en Rachel Walker (praktijkopleider PACU en dialyse)

Deze handleiding wordt daarom ook aangeboden aan alle collega praktijkopleiders die zijn aangesloten bij de Amstel Academie. Hiermee hopen de praktijkopleiders meer uniformiteit en duidelijkheid te bieden voor studenten en de praktijk. Komend najaar worden alle praktijkopleiders in de regio gevraagd om tevens deel te nemen aan een evaluatie en wordt de handleiding verder geoptimaliseerd en gedeeld.

Laura en Rachel: ‘De praktijkopleiding VUmc maakt gebruik van het opleidingsnetwerk van de Amstel Academie om de collega’s in de regio uit te nodigen de handleiding te gebruiken en mee te denken m.b.t. optimalisatie. Een regio brede samenwerking !.’

Vrijstellingsprocedure vanuit de Amstel Academie

De kwaliteitsopdracht is vooral een opdracht vanuit de praktijk. Dit betekent dat de begeleiding ervan primair in de praktijk plaatsvindt. De Amstel Academie heeft een adviserende rol in deze. De praktijkinstelling kan op basis van eerder verkregen competenties en/of opleidingen de student een volledige of gedeeltelijke vrijstelling geven voor de kwaliteitsopdracht. De afrondende kwaliteitsopdracht moet dan aansluiten bij de huidige context en is conform aan de onderstaande toelichting;

1. Een volledige vrijstelling. Dit is mogelijk wanneer de uitkomsten van de oorspronkelijke opdracht een 1 op 1 toepassing zijn in de huidige werkcontext. 2. Een gedeeltelijke vrijstelling. Dit is het geval wanneer de uitkomsten van de oorspronkelijke opdracht slechts gedeeltelijk van toepassing zijn in de huidige werkcontext.

én de oorspronkelijke opdracht voldoet aan één of meer van de volgende kenmerken:

  • De student heeft al eerder een verpleegkundige vervolgopleiding afgerond;
  • Er is sprake van een geheel of gedeeltelijke vrijstelling op basis van een hbo-v diploma (regulier en HBOV-TV/AIZ) welke is afgerond met een vergelijkbare “afstudeeropdracht”;
  • De student heeft 3 jaar op zijn/haar afdeling zich beziggehouden met kwaliteitsverbetering die aansluit bij de competenties van de kwaliteitsopdracht;

Advies Amstel Academie De opleider van de Amstel Academie geeft advies aan de praktijk over het verlenen van deze vrijstelling.