Digitaal inschrijven voor het najaar (herinschrijven)


Met ingang van de najaarsgroepen 2020 kunnen studenten digitaal worden aangemeld door de praktijk. De werkwijze hiervoor is als volgt:

  1. Allereerst krijgt de contactpersoon binnen de praktijkinstelling zes maanden voor de start van de opleiding een mail om het aantal te reserveren plaatsen te inventariseren.
  2. Hierna ontvangt u binnen een paar dagen een mail met een link naar ons digitaal inschrijvingsplatform voor het aantal door u gereserveerde plaatsen.
  3. De hierna te nemen stappen staan beschreven in de bijlage die u (de praktijkinstelling) per mail krijgt toegezonden.
  4. De complete digitale inschrijving moet uiterlijk drie maanden voor aanvang van de opleiding bij ons ingeleverd zijn.

Loopt u tegen problemen aan bij het digitaal inschrijven van een student? U kunt per mail uw vraag stellen naar frontofficeamsac@vumc.nl.