Diagnostische toets Klinisch Redeneren

voor studenten verpleegkundige vervolgopleidingen die in het najaar starten


De studenten die vanaf september starten met de opleiding maken op de eerste lesdag de toets over zorgthema ademhaling en circulatie.

Voorheen is namelijk gebleken dat zowel bij de verschillende clusters als bij afzonderlijke opleidingen er grote verschillen zijn in kennisniveau en de toepassing van klinisch redeneren. Met deze toets wil het opleidersteam verpleegkundige vervolgopleidingen meer zicht krijgen op het beginniveau van de studenten. Deze toets is een pilot en tevens een nulmeting, en biedt de mogelijkheid het programma beter aan te laten sluiten bij de student.

Het plan om deze diagnostische toets in te zetten ten behoeve van de lessen Klinisch Redeneren, is overigens al voor de Coronacrisis gemaakt. De werkgroep die zich binnen het team opleiders verpleegkundige vervolgopleidingen bezighoudt met het onderdeel klinisch redeneren, heeft dit uitgebreid onderzocht en besproken.

Daarnaast zijn door de coronacrisis de lessen Klinisch redeneren versneld aangepast. Bij het cluster Acute zorg en Intensieve zorg zijn de lessen aangeboden als ingesproken PowerPoint en bij het acute cluster aangevuld met responsiecolleges. Nu dit in gang is gezet, willen we dit graag doorzetten in het najaar.

Aanvankelijk was het idee eerst de diagnostische toets in te voeren alvorens de roosters/ lessen te veranderen. Door de huidige omstandigheden doen we dit tegelijkertijd. Daarmee verwachten we het onderwijsprogramma op een hoog niveau aan te kunnen blijven bieden wat ten goede komt aan het kennisniveau van de studenten.